Meny

 

 Sommerkonsert
 St.Hans-aften
s°ndag 23. juni, kl. 14.00
 Blaafarveverket

 

 Har du lyst til å spille i Modum  Janitsjar?
 
 E-post: toriloso@online.no
 Øvelser:
 Modum Kulturhus
 Tirsdag fra 18.30 til 21.30

 

 

Publiserte dokumenter / arkiverte dokumenter

Vedtekter

Instruks for tur og festkomitÚen

Instruks for forvaltere

Instruks for korpsleder

Instruks for styret
 

 

 

Grasrotandelen